Vitajte na našich stránkach!

Akú úlohu zohrávajú vysokoteplotné zliatiny vo vývoji leteckého priemyslu?

Veľké úspechy leteckého priemyslu sú neoddeliteľné od vývoja a prelomov v technológii leteckých materiálov.Vysoká nadmorská výška, vysoká rýchlosť a vysoká manévrovateľnosť stíhačiek si vyžaduje, aby konštrukčné materiály lietadla zabezpečovali dostatočnú pevnosť a požiadavky na tuhosť.Materiály motora musia spĺňať požiadavky na odolnosť voči vysokej teplote, jadrové materiály sú zliatiny pre vysoké teploty a kompozitné materiály na báze keramiky.

Bežná oceľ mäkne nad 300 ℃, takže nie je vhodná do prostredia s vysokou teplotou.V snahe o vyššiu účinnosť premeny energie sú v oblasti výkonu tepelného motora potrebné stále vyššie prevádzkové teploty.Vysokoteplotné zliatiny boli vyvinuté pre stabilnú prevádzku pri teplotách nad 600 ℃ a technológia sa neustále vyvíja.

Vysokoteplotné zliatiny sú kľúčové materiály pre letecké motory, ktoré sa delia na vysokoteplotné zliatiny na báze železa, na báze niklu podľa hlavných prvkov zliatiny.Vysokoteplotné zliatiny sa používajú v leteckých motoroch od ich vzniku a sú dôležitými materiálmi pri výrobe leteckých motorov.Úroveň výkonu motora závisí vo veľkej miere od úrovne výkonu vysokoteplotných zliatinových materiálov.V moderných leteckých motoroch množstvo vysokoteplotných zliatinových materiálov predstavuje 40 – 60 percent celkovej hmotnosti motora a používa sa hlavne na štyri hlavné komponenty horúceho konca: spaľovacie komory, vedenia, lopatky turbíny a turbínové kotúče a okrem toho sa používa na komponenty ako zásobníky, prstence, spaľovacie komory náplne a koncové trysky.

https://www.resistancealloy.com/search.php?s=high+temperature+alloy&cat=490

(Červená časť diagramu znázorňuje vysokoteplotné zliatiny)

Vysokoteplotné zliatiny na báze niklu vo všeobecnosti pracuje pri 600 ℃ nad podmienkami určitého namáhania, má nielen dobrú odolnosť proti oxidácii pri vysokej teplote a korózii a má vysokú pevnosť pri vysokej teplote, pevnosť v tečení a pevnosť, ako aj dobrú odolnosť proti únave.Používa sa hlavne v oblasti letectva a kozmonautiky pri vysokoteplotných podmienkach, konštrukčné komponenty, ako sú lopatky leteckých motorov, turbínové disky, spaľovacie komory atď.Vysokoteplotné zliatiny na báze niklu možno podľa výrobného procesu rozdeliť na deformované vysokoteplotné zliatiny, liate vysokoteplotné zliatiny a nové vysokoteplotné zliatiny.

S tepelne odolné zliatiny pracovná teplota je vyššia a vyššia, spevňujúcich prvkov v zliatine je stále viac a viac, zložitejšie zloženie, čo má za následok niektoré zliatiny môžu byť použité iba v odliatom stave, nemožno deformovať horúce spracovanie.Okrem toho nárast legujúcich prvkov spôsobuje, že zliatiny na báze niklu tuhnú so závažnou segregáciou komponentov, čo vedie k nejednotnosti organizácie a vlastností.Použitie procesu práškovej metalurgie na výrobu vysokoteplotných zliatin môže vyriešiť vyššie uvedené problémy.Vďaka malým časticiam prášku, rýchlosti ochladzovania prášku, eliminácii segregácie, zlepšenej spracovateľnosti za tepla, pôvodná zliatina na odlievanie za tepla spracovateľnej deformácie vysokoteplotných zliatin, zlepšená medza klzu a únavové vlastnosti, prášková vysokoteplotná zliatina na výrobu vyšších -pevnostné zliatiny priniesol nový spôsob.


Čas odoslania: 19. januára 2024